[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 6+7

Chương 6

Bài tiểu thư lấy rượu làm trung tâm, nếu ai đó bốc trúng lá số 2 thì người đó phải nhận hình phạt là uống rượu, những người tham gia trò chơi muốn người đó uống bao nhiêu thì người đó phải uống bấy nhiêu, gọi là bài tiểu thư, vì chỉ khi có một người khác bốc trúng số 2 thì trò chơi mới kết thúc. Vương Tuấn Khải xào bài, chia cho mỗi người một lá, đem phần còn dư để ở giữa bàn.Read More »