[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 8+9

Chương 8

Vương Tuấn Khải tỉnh giấc trên sô pha, đêm qua hơn ba giờ hắn mới về nhà, chợp mắt không được bao lâu, chẳng qua là hôm nay Vương Nguyên có tiết vào sáng sớm, hằng ngày đều là Vương Tuấn Khải gọi cậu dậy, dần dà lại hình thành thói quen.Read More »