[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 47

47

Hà Dư Thần đang rất bực bội, vô cùng vô cùng bực bội.

Hắn tìm Tiếu Lịch rất lâu rồi, vậy mà vẫn không tìm được. Từ khu tây chạy thẳng tới khu nam, không bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào của khu nam cả nhưng cũng chẳng tìm được, vốn là hắn nghĩ có thể cậu đã chạy tới khu trung tâm, kết quả hắn đi hơn nửa khu vẫn không thấy người đâu. Lẽ nào em ấy chạy tới khu tây tìm mình? Nghĩ tới đây Hà Dư Thần không khỏi sầu não.Read More »