[Khải Nguyên] Đáp Án – 1

1. Ngõ cụt kk: đi thật à? kk: kiên quyết thật đấy, chia tay với anh cũng phải đi cho bằng được kk: trong tim em anh cũng chẳng là gì kk: chờ xem không có anh thì em làm được trò trống gì ——– kk: xin lỗi bảo bảo, là anh giận mất khôn, […]