Tổng hợp đam mỹ đang và sẽ đọc ( ^ω^)

Ghim đọc dần (ー∀ー)