[UPDATING] TỔNG HỢP ĐAM MỸ ĐàĐỌC

Khá nhiều nhưng mà chỉ nhớ nhiêu đây hoy (o゚ω゚o) sẽ bổ sung dần ~ đầu tiên là tổng hợp theo những tác giả yêu thích ~ mục đích của post này chỉ để lưu trữ ~ 

Tác giả Hắc Sắc Cấm Dược : 

Tác giả Mặc Kỳ Lân :

Tác giả Tiêu Đường Đông Qua :

Tác giả Lam Lâm :

Tác giả Tô Đặc :

Tác giả Công Tử Hoan Hỉ :

Các tác giả khác :